Eeuwig Slank.nl

DisclaimerDe informatie op www.eeuwigslank.nl is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie niet geheel correct is. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals maar enkel en alleen voor educatieve doeleinden.

De informatie en/of de test op www.eeuwigslank.nl noch de "De 10 Geboden" kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De website www.eeuwigslank.nl zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit incomplete of foute antwoorden, noch voor schade of overlast die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de antwoorden.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts.


Partners

© Copyright 2009 | eeuwigslank.nl | Disclaimer | Links